•  

     สอบถามรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวโทรเบอร์ตรงที่ 083-3086327,02-8139228,Fax.02-8139227
  ชมภาพดอกกระเจียวสวยๆ คลิ๊ก รวมเวบไซค์บ้านพักทุ่งดอกกระเจียว ภาพทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวร้อนๆชุดที่ 9

  โปรแกรมทัวร์ขายดี 3 ปีซ้อน การเดินทางมาทุ่งดอกกระเจียว
  ++++โปรแกรมทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว001 ทัวร์วันเดียวไปเช้าเย็นกลับ 950 บาท โปรแกรมนี้ออกเดินทางทุกเสาร์-อาทิตยทัวร์วันเดียวทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวเดือนมิถุนายน ออกเดินทางวันททัวร์ทุ่งดอกกระเจียว 950 เดินทางทุก เสาร์-อาทิตย์ ปี 2552 เริ่มเดือนมิถุนายน เปิดจองแล้ว คลิ๊ก
  ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวมิถุนายน 2552 เริ่ม6,7, 13,14 20,21 27,28
  ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวเดือนกรกฎาคม เริ่ม 4,5 11, 12, 18, 19, 25, 26,
  ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวเดือนสิงหาคม เริ่ม1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29,30,
  ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวกันยายน 5,6,12,13,19,20,26,27
  ++++
  โปรแกรมทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว002 แบบ 2 วัน 1 คืน พักรีสอร์ทใกล้อุทยานป่าหินงาม 2,400 บาท คลิ๊ก
  ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวมิถุนายน 2552 เริ่ม6-7, 13-14 20-21, 27-28
  ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวเดือนกรกฎาคม เริ่ม 4-5, 11- 12, 18- 19, 25-26
  ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวเดือนสิงหาคม เริ่ม1 -2, 8- 9, 15-16, 22- 23, 29-30
  ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวกันยายน 5-6,12-13,19-20,26-27
  ออกเดินทางทุกวันเสาร์และอาทิตย์ กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางได้เอง ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน จองได้แล้วจ้า
  ++++โปรแกรมทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว003 ทุ่งดอกกระเจียว เขาค้อ พระพุทธชินราช 2 วัน 1 คืน 2,800 บาท คลิ๊กออกเดินทาง
  ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวมิถุนายน 2552 เริ่ม6-7, 13-14 20-21, 27-28
  ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวเดือนกรกฎาคม เริ่ม 4-5, 11- 12, 18- 19, 25-26
  ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวเดือนสิงหาคม เริ่ม1 -2, 8- 9, 15-16, 22- 23, 29-30
  ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวกันยายน 5-6,12-13,19-20,26-27
  ออกเดินทางทุกวันเสาร์และอาทิตย์ กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางได้เอง ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว 2 วัน 1 คืน จองได้แล้วจ้า
  ++++โปรแกรมทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว004 ทุ่งดอกกระเจียว ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า 2,900 บาท

  ภาพรถไฟฟ้าที่นำคณะนักท่องเที่ยวชมจุดต่างๆในอุทยาน ชมดอกกระเจียวสวยจริงๆ คลิ๊ก ลานกางเต้นท์
  ภาพหินรูปร่างหน้าตาแปลกที่ป่าหินงาม คลิ๊ก น้ำตกวังก้านเหลือง ไร่องุ่นเทพสถิตย์

  โปรโมชั่นรับหน้าฝนปีนี้ ทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว จัดโปรแกรมโปรโมชั่น ชมโปรแกรมขายดี ตามด้านล่างจ้า

  ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม ดอกกระเจียว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พระพุทธบาท ไร่องุ่น 2 วัน 1 คืน 2,800 บาท

  วันที่หนึ่ง
  07.30 น. นัดพบกันที่ ปั๊ม ปตทวิภาวดีตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP โดยมีทีมงานให้การต้อนรับ
  09.30 น. นมัสการ รอยพระพุทธบาท เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดพระพุทธบาท จ. สระบุรี ชม เสื่อเงิน ภายในมณฑปรอยพระพุทธบาท ที่มีเพียง 2 แห่งในประเทศไทย
  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
  13.00 น. ชมทิวทัศน์ บริเวณสันเขื่อน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
  12.00 น. เที่ยวชม น้ำตกวังก้านเหลือง น้ำตกขนาดกลางที่มีต้นกำเนิดจากตาน้ำผุดจากใต้ดิน สวยงามแปลกตา ถ่ายรูปกับสะพานสลิงตามอัธยาศัย
  15.30 น. แวะ ไร่องุ่นเทพสถิตย์ ซื้อและชิมองุ่นสด ผลิตภัณฑ์จากองุ่น
  16.00 น. เข้าพักที่ เจษฎาบ้านตอกไม้หรือไร่จ่าเทพ (ห้องละ 2-3 ท่าน ทีวี น้ำอุ่น) หรือระดับเดียวกัน
  18.30 น. บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 2) จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย  วันที่สอง
  07.00 น. สัมผัสอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายท่ามกลางไอหมอก พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
  08.00 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ต่อรถท้องถิ่นชม ทุ่งดอกกระเจีย ว ดอกกระเจียวที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นดอกกระเจียวสีชมพู แต่ก็จะมีดอกกระเจียวสีขาวขึ้นแซมเป็นบางพื้นที่ อากาศดี ลมเย็นสบาย ท่ามกลางสายหมอกบางๆ นอกจากทุ่งดอกกระเจียวแล้ว ก็จะมี จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน สามารถมองเห็นป่าซับลังกาผืนป่าที่สมบูรณ์ที่สุดของ จ.ลพบุรี
  09.30 น. นำท่านสู่ ป่าหินงาม บริเวณนี้ มีหินรูปร่างแปลกตามากมาย เช่น หินรูปถ้วยบอลโลก หินรูปสัตว์ต่างๆ พอได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับรีสอร์ท
  11.00 น.เที่ยวชมวัดประตูชุมพลนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลชมหอชมวิวที่เห็นทิวทัศน์กว้างไกล
  12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
  13.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากพวกกะหรี่ปั๊บที่จังหวัดสระบุรี
  18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมร้อยิ้มและความประทับใจจากเรา ทีมงาน

  อัตราผู้ใหญ่ 2,400 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 2,200 บาท/ท่าน

  อัตรานี้รวม
  - ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด เบาะปรับเอนนอนได้ พร้อมทีวี
  - ที่พัก 1 คืน ที่ เจษฎาบ้านตอไม ้ หรือไร่จ่าเทพหรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน ทีวี น้ำอุ่น)
  - ค่าอาหาร 4 มื้อ
  - น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
  - ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมรถท้องถิ่นชมทุ่งดอกกระเจียว
  - ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท
  - มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

  ความงามของทุ่งดอกกระเจียว

  รถตู้ที่ใช้ในการเดินทางทัวร์
  รถตู้ที่ใช้ในการเดินทางเป็นรถตู้รุ่นใหม่ แอร์เย็น เบาะปรับเอนนอน ทีวี เครื่องเสียง คนขับชำนาญ


  วิธีการจองทัวร์

  วิธีการจองทัวร์ทุ่งดอกกระเจียวโอนมัดจำเพียงท่านละ500บาท
  เท่านั้นส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทางคำแนะนำในการจองทัวร์ทุ่งดอกกระเจียว
  ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด
  แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)

  การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
  เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
  รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
  ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
  -ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
  - ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
  - ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
  เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ gotodoi@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227
  หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083 3086327
  รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
  1. แจ้งชื่อ นามสกุล
  2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
  3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.
  ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
  ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที
  จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ
  ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
  1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
  2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
  3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว คลิ๊กสถานที่ท่องเที่ยวด้านล่าง

  ปาย/ ห้วยน้ำดัง / อินทนนท์ / อ่างขาง / ดอยตุง / ออบหลวง/ ทุ่งดอกบัวขตอง/ ถ้ำแก้วโกมล/ สวนสนบ่อแก้ว / ถ้ำน้ำลอด/ กะเหรี่ยงคอยาว/ บ้านรักไทย / แม่น้ำปาย / ดอยกองมู / น้ำตกแม่ยะ / แม่สาย / ภูชี้ฟ้า/ ดอยแม่สลอง / ซากุระ / แม่ฮ่องสอน / ดอยสุเทพ/ สวนแม่ฟ้าหลวง / ปางอุ๋ง / ปางมะผ้า / ภูกระดึง/ ทีลอซู / เขาใหญ่ส่องสัตว์ /ล่องแก่ง/ น้ำเข็ก / แก่งหินเพิง/ ถนนคนเดิน / ประตูท่าแพ / โป่งเดือด / น้ำตกพาเจริญ / ดอยแม่อูคอ / ดอยคำ/ บ่อสร้าง/ ฟาร์มผีเสื้อ ฟาร์มกล้วยไม้ /น้ำตกแม่กลาง/ ไร่สตอเบอรี่ / ไร่ส้มชาอู่หลง /สังขละบุรี / เขื่อนเขาแหลม / เขื่อนศรีนครินทร์ / ทองผาภูมิ / หลวงพระบาง / วัดจมน้ำ / แม่น้ำซองกาเรีย/
  วัดน้ำฮู /ปายแคนยอน/ วัดร่องขุ่น /หมีแพนด้า /ไนท์ซาฟาร /ดอยผาตั้ง/ ดอยภูคา / ดอยเสมอดาว/ ภูเรือ / ภูหลวง / เขาค้อ/

  ติดต่อทีมงาน
  สำนักงาน เลขที่ 160/248 ถนน เพชรเกษม ตำบลยายชา สามพราน นครปฐม(ใกล้ฟาร์มจรเข้สวนสามพราน)
  โทร : 083-3086327,02-8139228,02-8058800 Fax 02-8139227
  แฟกซ์ : 02-8139227
  อีเมล์ : Gotodoi@hotmail.com
  สำนักงานขาย กทม
  สำนักงานงานขายเลขที่ 7/61 ซอยเอกชัย 69 ถนนเอกชัย แขวง บางบอน
  เขตบางบอน โทร 083-3086327

  ++++++๑๑๑+++ถามมาเยอะจริงๆครับวันนี้นำเวบที่พักทุ่งดอกกระเจียวมาฝาก ชมครับ

  www.rai-aeifoon.com ไร่เอ๋ยฝุ่น

  http://www.baanraiingdoi.net บ้านไร่อิงดอย

  http://www.tormai.com บ้านตอไม้

  http://www.strawberrys-hill.com/ สตอร์ เบรี่ฮิล

  http://www.geocities.com/poongoen ไร่ภูเงิน

  http://www.gunyarat.com ไร่กัญยารัตน์

  www.bannsuaninthanon.com บ้านสวยอินทนนท์

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่พักในบริเวณทุ่งดอกกระเจียวต้องการให้ทีมงานทำลิ้งหรือลงรูป โทร.02-8139228 02-8058800